Kunskapsstruktur jobbar för att stödja inhämtande, bearbetning och presentation av information, som kan leda till kunskap. Vi erbjuder flexibla webbaserade system för kunskapsinhämtning, till exempel i form av frågeformulär, enkäter eller bokningssystem.

Formulär

Kunskapsstruktur driver Formulär. Formulär är ett webbaserat verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete. Verktyget erbjuder en uppsättning anpassningsbara frågeformulär, som kan användas dels som enkäter (utskick till större grupper) men även som stöd vid samtal med sköterska.

Mer information om Formulär finns på www.formular.se.

Kunskapsstruktur är en enskild firma som startades 2008 och drivs av Erik Billing. Utöver arbetet med Kunskapsstruktur är Erik post-doktor vid Institutionen för kommunikation och information, Högskolan i Skövde. Mer information om Eriks arbete på universitetet finns på www.his.se/erikb samt på www.cognitionreversed.com.

Kunskapsstruktur
c/o Erik Billing
Östergatan 49D
541 36 Skövde
erik@kunskapsstruktur.se
Formulär
www.formular.se